»¿ Charmy

VALP LÅDAN

Valparna kostar 18000 kr
Vid leverans är valparna:
* Registrerade i Svenska Kennel Klubben
* Veterinär besiktade
* Vaccinerade mot Parvo och Kennel hosta
* Ögonlysta
* Avmaskade
* Chipmärkta
* Dolda felförsäkrade i Sveland i 3 år